نقش جوانان در ساختارکشورو جامعه

Print Friendly and PDF

 

 

   بسم الله الرحمن الرحیم

نوسنده هاشمی

نقش جوانان در ساختارکشورو جامعه

 

به باور آگاهان مسایل اجتماعی افغانستان و ملاحظات میدانی دیده می شود که کشور ما به عنوان یک جامعۀ جوان و بحران زده درأثرجنگ با چالش ها روانی ،اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فراوان و فزاینده یی روبرو میباشند که بیکاری، وعدم اعتماد به آینده، اعتیاد به مواد مخدر، ازدواج های اجباری، فقر و بحران های هویتی دامن گر جوانان افغانستان دانسته میشوند که رویارویی با این چالش ها به تدوین و اجرای برنامه های دقیق، علمی و منسجم در سطح نهاد های ملی و بین المللی مرتبط با جوانان در افغانستان نیازمند میباشد،  که تا اکنون به جز از برنامه های نمایشی هیج اقدام جدی وعملی در کشور دیده نشده است.

من بدین باورم که نقش جوانان در ساختار جامعه مهم و ارزنده  است.

ازآنجاییکه جوانی میانه‌ی عمر انسان است دوران رشد و بالندگی وشادابی جسمی و روحی البته میانه هر چیز بهترین آن است همانند بهارزمستان؛ وتابش خورشید که در میانه‌ی روز خوب‌تر می‌تابد و هوا را گرم‌تر می‌کند انسان هم همین‌طور است” و اگر به زمان گذشته‌ هم بنگریم، در می‌یابیم که برجسته‌ترین اشخاصی که توانستند دگرگونی‌ای را در یک جامعه به وجود آورند همانا جوانان بودند. چنانچه خداوند(جل جلاله) در رابطه با اصحاب کهف می‌فرماید:

 
(نَحْنُنَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى)(کهف/13)(ما قصه می‌کنیم خبر ایشان{اصحاب کهف} را به حق برای تو. همانا که ایشان جوانانی بودند که ایمان آورده بودند به پروردگارشان و ما هم به هدایت‌شانزیاد کردیم) و هم‌چنین بیشترین حاملان و حامیان وحی جوانان بودند، مانند حضرت یوسف(علیه السلام) که خود را چگونه از فتنه‌ی زن عزیز مصر برحذر داشت، در حالیکه او یک جوان بود و حضرت اسماعیل(علیه السلام) که در برابر فرمان خداوند(سبحان) سر تسلیم بخاک نهاد و بدون چون و چرا حاضر به قربانی کردن جانش شد، در حالیکه بیش از چهارده سال عمر نداشت. صحنه ساز سازکربلاآن میدان آزادی نیز نجل خليل و نوادگان ابراهیم بت شکن واسماعیل ذبیح الله است که بجزسید شهدابقیه 18تا30سال بشترنداشتند.

 

آنچه باید بدانیم و توجه کنیم اینست که جوانی چیزیست و مسؤلیت پذیری چیز دیگر!


جوان مسلمان مسؤولیت‌ها و تکالیفی دارد که نظر به زمان و مکان تغییر می‌کند؛ به این ترتیب هر جوان مسلمان باید مسؤولیت خود را در قبال جامعه بداند و هم بداند که همگی چشم امید به او دوخته‌اند و باید بداند که با تغییر دادن خود می‌تواند جهان را تغییر دهد و با تمسک به پیامبر گرامی اسلام واهلبیتش(ع) خواهی توانست، خود وجهان را دگرگون سازند.سنت الهی این است:

يقيناً خدا سرنوشت هيچ ملتى را [به سوى بلا، نكبت، شكست و شقاوت‏] تغيير نمى‏دهد تا آنكه آنان آنچه را [از صفات خوب و رفتار شايسته و پسنديده‏] در وجودشان قرار دارد به زشتى‏ها و گناه تغيير دهند. و واقعاً این شدنی است و امکان‌پذیر است!!

 

 

 

وقتی در گذشته های کشور عزیز ما افغانستان یک نظر اجمالی داشته باشیم؛ که چگونه نسبت وجود فقر و بیسوادی از نیروی فزیکی جوانان بخاطر بر آورده ساختن اهداف سیاسی زمامداران وقت، سوء استفاده صورت می گرفت نه از نیروی فکری شان! یک جوان از داشتن استقلال فکری و تعیین سر نوشت خویش کاملاً محروم بود. میتوان گفت؛ که یگانه عامل عقب ماندگی یک جامعه عدم توجه لازم در روشنگری ذهنی و خواسته های جوانان بوده است.

 مسلمآ این حق باید به جوانان داده شود تا دوشادوش بزرگان در تعیین سر نوشت مملکت سهم گرفته  تصمیم گیری نمایند ویا حد اقل اندیشه و نظریات خود را که در بهبودو ساختن جامعه حیاتی می باشد، شرک بسازند و نظریات شان از طرف بزرگان نا دیده گرفته نشود. بطوریکه که به جزچارچوبه فکری روئساورهبران قومی واحزاب که جزبدبختی جنگ وویرانی آوارگی و بیخوانمانی وفقر وهجرت های دسته جمعی به کشورهای جهان وفرارجوانان، که تنهانیرو  سرمایه وامید یک جامعه وکشوراست درطول نزدیک به چهل سال است داریم ازدست می دهیم بادل پردرد

 وچشم اشک باروحالت غم زده به شماجوانا وطن که گوش شنوادارید آخرشماصاحب ووارث این کشورید بگویم آیاصدای استخوان های خوردشده ی هم صنفان تان رادراه ایران وپاکستان ترکیه واوروپامی شنوید؟

آی جوانان غیرت مندتابکی به دامن این آن وتحت قیمومیت بیگانگان آی مسؤلین بیکفایت فعلی شرمی تان باد که نمی توانید اختلا ف ثلیقی تان رادراثرخودخواهی های که برشماحاکم است نمی توانید حل کندآیاوقت آن نرسیدکه چشمان تان رابازکرده اشک چشم یتیمان ومادران داغ دیده رادر داخل وآوارگان نه به یک کشوربلکه دراکثرکشورهای جهان رابیبنیدآیاوقتش نرسیده که اشک ازچشمان غم دیده آنان پاک ودست برسرآنهابیکشید.

 

در اوضاع سر گشته کنونی وشرايط بحرانی فعلی

و نا پختگی در مسير مبارزه و بيخبری از اصول  اسلام دعوت وفهم ناقص از اسلام،يک عده جوانان دستخوش يأس ونوميدی گرديده اند وپناه بردن به آغوش غرب رايگان راه حل معضلات خود ميدانند، درين ميان موقف جوانان مخلص ومتعهد کاملاً  روشن ومشخص است.

 آر.آی مسؤلین کشوری ولشکری اجازه دهید وازحصارهاولاکهای خودمحوری بیرون آمده به این جوانان باقی ماند کشور میدان دهید تاجریان ها وبحرانها و بن بست های  فعلی کشوررا با ژرفنگری تحليل نموده. وبا اميد وباور به آینده وفردا های روشن، پيروزمندانه در مسير آرامش و کمال وشکوفائی استعداد هاگام های متين واستوار خود را بر دارند وبه پيش بيروند.

درعرصه اجاد وحدت  وبرهم زدن دوارهای ساختگی قومی خانمان سوزکه هستی ماوکشورما وجوانان ماراسوخت گام بردارند ونیزدرعرصه تعلیم، فرهنگی، صحی و تحصیلی و در عرصه های رشد و تقویت جوانان کشوراز لحاظ ظرفیت سازی ها و رقابت های سالم اجتماعی آماده سازند این پروجه بزرگ ابتداامنیت می خواهد زیراتاامنیت نباشد هیج کاری عملی نمی شود به اصلاح معروف سنگ به سنگ بند نخواهدشد.

تازمان که مسؤلین کشوراز بیگانه چشم فرونبسته وبخودنگروند وبه عبارت دیگربه خودنیایند افغانستان روی خوشی نخواهد دید.

       بادل سوخته وباقلب  پرازخون وچشم اشک آلودودستان لرزان به همه آنان که ادعاومدعای دارند اعلام میدارم اعم ازآنان که روزی عنوان جهادراداشتن وچه آنان که لائک بودند وهستند وچه آنان که تحت عناوین مختلف گروه واحزاب اسلامی وغیراسلام دست به گیریبانند وخودرا متعلق به افغانستان می دانند بخودبیاید وچشم بازکنید ازاین کشورچه باقی ماده که برآن نزاع می کنید آیااین کمال خامی وبدرایتی نست که نتوانیم کشوررا اداره کنیم اکنون که مانندجسم بیجان باقی ماده بازهم به اوضربه می زنید کشورکه بوسیله اجانب اداره می شود جوانانش آواره است اشک یتیمان جاری وفریاد بیوزان بلند زیرساخت هاراآتش می زنند وسرمایه ملی رابه یغما می برند ولانه خفاشان

           گردیده.

سالهاست حوزه جنوب شرق ناآرام ومردم به آتش جنگ وانتهاری می سوزدمدارس تعطل وفرزندانشان محروم ازتحصیل که حق اولیه یک انسان است!

تابکی آی ملت زجرکشیده وچهل سال به آش قومی سوختید بس نست تابکی دست به آتین نشسته وبه این سردم داران خودپرست اجازه می دهید تاشمارا تحت عنوان قومی وبه ظاهرچهره دلسوزانه بخود گرفته کشورتان راخراب ناموس تانرابرباد دهند!

نظرات

ارسال نظر

ایمیل شما قابل مشاهده عموم نخواهد بود