مطالب "اخبار موسسه"

عتبار آراء عمومی درحکومت دینی

0 نظر / 2/11/1396 12:00:00 AM

بسم الله الرحمن الرحیم اعتبار آراء عمومی درحکومت دینی انسان موجودی اجتماعی وحکومت لازمه زندگی اجتماعی وحیات جمعی است و انکار آن در حقیقت نفی زندگی اجتماعی است و نفی زندگی اجتماعی، به معنای نابودی و هلاکت یا نقص در زندگی نوع بشری خواهد بود. درنتیجه، وجود حکومت یک ضرورت عقلی است. وحاکمیت مردم که در واقع همان استقلال و عزت نفس و دوری از ذلت به عبارت دیگرحاکمیت ملی در جغرافیایی تعریف شده همان چیزی است که دراسلام بارها به آن سفارش شده است! البته اعتبار آرای ع


مژده

0 نظر / 8/19/1393 12:00:00 AM

تبریک و تهنیت به مناسبت راه اندازی سایت مؤسسه آل طه و درخواست همکاری از دوستان...