مطالب مربوط به برچسپ

امام دهم

ندگینامه امام هادی علیه السلام

0 نظر / 6/7/1397 12:00:00 AM

"بهتر از نیكی، نیكوكار است، و زیباتر از زیبایی، گوینده آن است و برتر از علم، حامل آن و بدتر از بدی، عامل آن است وحشتناك تر از وحشت، آورنده آن است."