مطالب مربوط به برچسپ

اولين مخلوقات

پرسش وپاسخ ازحضرت امیر المؤمنین علی×،

0 نظر / 2/28/1396 12:00:00 AM

حمد بن عامر طائى گويد: حضرت رضا عليه السلام از پدرانش از حسين بن على عليهم السلام روايت كرده كه على عليه السلام در جامع كوفه بودند در اين هنگام مردى از اهل شام رسيد و گفت: يا امير المؤمنين ميخواهم از شما مسائلى بپرسم. فرمود: براى فهميدن بپرس و از روى اشتباه كارى و تلبيس سؤال نكن، در اين وقت مردم متوجه مرد شامى شدند، و او نخست پرسيد اولين مخلوقات خداوند چه بود؟ على عليه السلام فرمود: نخستين مخلوق خداوند نور بود: پرسيد خداوند آسمان‏ها را از چه چيز خلق كرد؟