مطالب مربوط به برچسپ

مشارکت

دیدارآیة الله سید ریاض حکیم

0 نظر / 8/21/1396 12:00:00 AM

ازدید آیت الله سید ریاض حکیم (دام عزه) از حسینیه حضرت ابوالفضل (علیه السلام) در شهر آبادان