مطالب مربوط به برچسپ

مشروعیت

مشروعیت قاضی تحکیم

0 نظر / 5/9/1397 12:00:00 AM

ضرورت قضاوت به هیج احدی ازخانواده بزرگ انسانی وجامعه ی بشریت پوشیده، نسیت به ویژه مسلمین وخاصة اهل علم ودانش بویژه فقهاء کرام وعلمای عظام ودرهمه ادیان و ملل بخصوص دین حنیف اسلام که اهمیت خاص به نفوس و اموال و حقوق و أعراض مردم قائلند مسلماًحقن وحفاظت ازدماءو نفوس واموال و حقوق و أعراض مردم که بعض آن بدیل نداشته وواقعا غیرقابل جبران هست، حکماً وموضوعا دائرمدار قضا وت است باتوجوه به اهمیت آن اسلام برای قاضی وقضاوت جایگاه خاص قائل بوده وقاضی باید ازویژه گی های خاص برخوردارباشددچار سهوواشتباه نشود چه بساکه خطأقاضی حکماً و یاموضوعاً قابل جبران نیست.


اعتبار آراء عمومی درحکومت دینی

0 نظر / 5/7/1397 12:00:00 AM

انسان موجودی اجتماعی وحکومت لازمه زندگی اجتماعی وحیات جمعی است و انکار آن در حقیقت نفی زندگی اجتماعی است و نفی زندگی اجتماعی، به معنای نابودی و هلاکت یا نقص در زندگی نوع بشری خواهد بود. درنتیجه، وجود حکومت یک ضرورت عقلی است. وحاکمیت مردم که در واقع همان استقلال و عزت نفس و دوری از ذلت به عبارت دیگرحاکمیت ملی در جغرافیایی تعریف شده همان چیزی است که دراسلام بارها به آن سفارش شده است!


اعتبار آراء عمومی درحکومت دینی

0 نظر / 2/10/1396 12:00:00 AM

انسان موجودی اجتماعی وحکومت لازمه زندگی اجتماعی وحیات جمعی است و انکار آن در حقیقت نفی زندگی اجتماعی است و نفی زندگی اجتماعی، به معنای نابودی و هلاکت یا نقص در زندگی نوع بشری خواهد بود. درنتیجه، وجود حکومت یک ضرورت عقلی است. وحاکمیت مردم که در واقع همان استقلال و عزت نفس و دوری از ذلت به عبارت دیگرحاکمیت ملی در جغرافیایی تعریف شده همان چیزی است که دراسلام بارها به آن سفارش شده است!


مقبولیت و مشروعیت حکومت در آینه نهج البلاغه

0 نظر / 8/30/1393 12:00:00 AM

در این مقاله درباره ضرورت، اهداف و غایات حکومت اسلامی از دیدگاه امرالمؤمنین (ع) وامام خمینی (ره) بحث شده و با مراجعه به آثار معظم له به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم و دلایل عقلی و نقلی برپایی حکومت اسلامی به طورمختصر بیان گردیده و سپس با تکیه به آثار، اهداف و غایات حکومت اسلامی از دید امام، متقین بر شمرده شده و آن گاه به مولفه ها و مقومات حکومت اسلامی ـ رهبری سیاسی دینی ، قوانین الهی، مشروعیت و مقبولیت ـ پرداخته و دو مقوله مقبولیت و مشروعیت رابه تعبرات مختلف مورد بحث قرارگرفته باتوجه به مبانی هستی‌شناسی و انسان شناسی و با استناد به دلایل محکم عقلی و نقلی، تشکیل حکومت اسلامی ازضروریات وطبق تعبیرامام (ره ) از اوجب واجبات است ، هدف و غایت ازآن رشدو کمال انسان، در بستر «امنیت»، «پیشرفت اقتصادی مطلوب»، «آسایش روحی و جسمی»، «استقلال» و «آزادی است ونیزنقد بردید گاه رأی اکثریت، لیبرال د مو کراسی غرب و در پایان مقایسه ای بین مردم سالاری دینی ولبرال دموکراسی غرب ونتجه گیری بعدازمقایسه.