مطالب مربوط به برچسپ

جبرئيل

بعثت آخرین سفیر الهی

0 نظر / 1/29/1397 12:00:00 AM

مبعث حضرت محمد «صلی الله علیه و آله» روزی است که پیامبراسلام ازسوی خداوندبرای هدایت بشروآخرین راهنمای دایمی انسانها برانگخته شدمطابق بانظرشیعه بعثت آن حضرت در27رجب سال چهلم عاماالفیل مطابق باسال 610میلادی درچهل سالگی واقع شد.