برگزیده کلمات امام صادق«ع»

Print Friendly and PDF

بسم الله الرحمن الرحیم

برگزیده کلمات امام صادق«ع»

باهوش‌ترین مردم، خوش‌اخلاق‌ترین آن‌ها هستند.

کسی که به موضوعی که درباره‌اش نمی‌داند حمله می‌کند دماغ خودش را بریده است

کسی که مانع بخشش می‌شود به خدا اطمینان ندارد.

علما امانت داران پیغمبر هستند تا زمانی که به دیدار حاکمان نرفته‌اند.

آزادترین آزاد کسی است که گرفتار حرص نیست.

هیچ چیز بهتر از سکوت نیست. هیچ دشمنی بدتر از جهل نیست. هیج بیماری ای خطرناک تر از دروغ گویی نیست.

حسادت ایمان را می‌خورد همان‌طور که آتش چوب را می‌خورد.

سه چیز محبت می‌آورد: دین، فروتنی و بخشش… سه چیز نفرت می‌آورد: ریا، خودپسندی و ستم.

اگر بداخلاق بداند که به خودش زخم می‌زند در رفتارش مدارا پیشه می‌کند

کسی که از خدا بترسد، خدا کاری می‌کند همه چیز از او بترسد. کسی که از خدا نترسد، خدا کاری می‌کند که از همه چیز بترسد

خداوند عزوجل فرموده است: مردم عائله من هستند، پس محبوبترین آن‌ها نزد من کسی است که با آنان مهربان تر و در راه برآوردن نیازهایشان کوشاتر باشد.

یکی از محبوبترین کارها نزد خداوند عزوجل شاد کردن مؤمن است: (یعنی) برطرف کردن گرسنگی اش یا زدودن اندوهش، یا پرداختن قرضش

اندیشیدن زیاد در حکمت، خرد را بارور می­سازد. .

منبع :

محمدی ری شهری، محمدمیزان الحکمه. ج. ۲. قم: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث، ۱۳۸۶. ۴۳۳.

 محمدی ری شهری، محمدمیزان الحکمه. ج. ۲. قم: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث، ۱۳۸۶. ۴۳۵.

محمدی ری شهری، محمدمیزان الحکمه. ج. ۳. قم: سازمان چاپ و نشر دالحدیث، ۱۳۸۶. ۱۸۶.

 شرح الاخبار فی فضایل الائمه الاطهار، ج۳، ص۲۹۹، ح۱۲۰۳

 

 

1.

نظرات

ارسال نظر

ایمیل شما قابل مشاهده عموم نخواهد بود