مطالب مربوط به برچسپ

مورخان واقعه غدير

حجة الوداع

0 نظر / 6/5/1397 12:00:00 AM

بر هيچ خردمندى پوشيده نيست كه شرف و برترى هرچيزى بسته به فايده و نتيجه آن است. بنابراين، در ميان موضوعات تاريخى، نخستين امرى كه مهم‏ترين فوايد و نتايج را داراست، موضوعى است كه براساس آن دينى پايه‏گذارى شده، يا كيش و آيينى استوار گشته باشد و نيز زيربناى مذهبى بوده باشد كه امت‏هايى بدان گرويده‏اند و دولت‏هايى به خاطر آن شكل گرفته‏اند و سرانجام، نامى جاودان از آن بر جاى مانده است. به همين جهت است كه تاريخنگاران بزرگ در ثبت مبادى و تعاليم اديان سختكوش بوده و تمامى وقايع و شئون مربوط به آنها را از قبيل: كيفيت پيدايش و نحوه دعوت و مبارزات و حكومتها و ساير تشكيلاتى كه روزگاران دراز و قرنهاى متمادى بر آنها گذشته است، ثبت و ضبط نموده‏اند. اين سنّت خدايى است كه در ميان پيشينيان بود و در سنّت خدا تغييرى نخواهى يافت. «[1]»