اسفتأت : پرسش وپاسخ های احکام دینی

Print Friendly and PDF

اسفتأت : پرسش وپاسخ های احکام دینی

دفترحضرت آیت الله العظمی سیدسعید حکیم  «مدظله العالی»

پرسش های  و پاسخ های این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:

نظر به اینکه اخیرا عده ای از دختران و پسران تحت عنوان ازدواج موسوم به سفید به همباشی پرداخته و عده ای از آنان این باور را دارند که چون طرفین رضایت دارند لذا همین رضایت قلبی کفایت از خطبه ازدواج دائم یا موقت دارد، خواهشمند است دیدگاه شرع مقدس را در این گونه موارد بیان فرمایید.

الف- آیا صرف رضایت دختر و پسر برای بودن با یکدیگر به مفهوم جاری شدن محرمیت و زوجیت است و یا خواندن خطبه عقد دائم یا موقت ضروری است؟

صرف رضایت آنان ارزشی ندارد بلکه باید صیغه عقد خوانده شود، چون عقد ازدواج چه دائم و چه موقت همانند بقیه قراردادهاست که نیاز به انشاء قراردادی دارد، و با محض رضایت منعقد نمی شود.

 

ب-در صورتی که جاری شدن خطبه عقد ضرورت دارد آیا این ضرورت برای زوجیت دائم است یا برای زوجیت موقت نیز خواندن خطبه ضرورت دارد و رضایت قلبی مکفی نیست؟

برای اجرای هر دو عقد صیغه عقد ضروری می باشد.

 

ج-در صورتی که خواندن خطبه به زبان عربی فصیح مقدور نباشد و زوج و زوجه بنا به دلایلی نظیر حفظ آبرو نتوانند موضوع را با دیگری در میان بگذارند آیا می توانند به زبان مادری خطبه را جاری کنند؟

اجرای عقد به زبان مادری جایز می باشد، البته با تحقق بقیه شرط نفوذ عقد من جمله رضایت پدر دختر باکره نافذ می شود.

د-در صورتی که در صورت معذور بودن، جاری کردن خطبه به زبان مادری جایز باشد آیا باید عین ترجمه بیان شود یا ترجمه مضمونی کفایت دارد؟

ترجمه مضمونی که مفاد ازدواج شرعی را می رساند کافیست.

 

ه-اگر حضرتعالی جواز به جاری کردن خطبه با ترجمه به مضمون می دهید مثلا به زبان فارسی خطبه عقد دائم و موقت چه گونه است و چه بگویند کفایت است؟

مثلاً در عقد دائم زن یا مرد می گوید: شما را به عقد دائمی خودم با مهر معلوم در اوردم سپس طرف مقابل بدون تاخیر بگوید: قبول کردم.و در عقد موقت مرد یا زن بگوید: شما را به عقد خود در مدت معلوم و به مهر معلوم در اوردم و طرف مقابل بدون تاخیر بگوید: قبول کردم. البته باید طرفین قصد انشا داشته باشند با سایر شرایط.


و-اگر دختری با پسری بدون رضایت پدر و یا بدون اطلاع پدر همبستر شده باشد و اطلاعی از اینکه باید خطبه عقد خوانده شود نداشته و یا نمی دانسته رضایت پدر واجب است  آیا هم اکنون می توانند با خواندن خطبه بدون اطلاع پدر محرم شوند؟

خیر بدون اطلاع پدر دختر و یا جد پدری او عقد دائم نافذ نمی شود. و نفوذ ان متوقف  بر رضایت ولی او می باشد حتی اگر سابقاً همبستر شده باشند.


ز-اگر شرایط این دختر و پسر به گونه ای باشد که جدا شدن عوارض جدی برای شرایط فعلی و آینده طرفین یا یکی از طرفین داشته باشد و هر دو یا یکی از طرفین در عسر و حرج بیفتند و در این حال اطلاع به پدر نیز عوارض خطرناک داشته باشد راه حل این دو برای خروج از مهلکه حرام چیست و آیا می توانند بدون جدا شدن، با جاری کردن خطبه به هم محرم شوند؟

این بهانه ها موجب نفوذ عقد دائم بدون اجازه پدر نمی شود. و اگر عقد موقت باشد محرومیت حاصل می شود، ولی آمیزش- از جلو یا عقب- بدون اجازه ولی دختر جایز نیست.

ح-اگر از این همبستری دختر حامله شده باشد و یا فرزندی بدنیا آورده باشد و تصورش این بوده که رضایت طرفین کافی است، حکم فرزند چیست؟ آیا می توانند در این شرایط بدون اذن پدر محرم شوند؟ اگر اذن پدر ضروری است و بتوانند اذن بگیرند و محرم شوند آیا تاثیری در وضعیت قبل و کودک متولد شده دارد؟

در صورت جهل، بچه حلال زاده است ولی ان دختر هنوز در حکم باکره می باشد، و اذن پدر شرط است، پس اگر عقد موقت باشد حق امیزش ندارد و اگر انجام شد گناهکار است و اگر عقد دائم بوده عقد باطل است و امیزش بعد از اگاهی و علم زنا است.

 

نظرات

ارسال نظر

ایمیل شما قابل مشاهده عموم نخواهد بود