مطالب مربوط به برچسپ

جبران خسارت

چندداستان ازحیات طیبه امام موسى كاظم عليه السلام

0 نظر / 6/12/1397 12:00:00 AM

در دهه سوّم ماه مبارك رمضان در مسجد كوفه مشغول عبادت بودم ، ناگهان شخصى نامه اى را كه مُهر شده بود و به اندازه چهار انگشت بيشتر نبود، به دستم داد و گفت : اين نامه را حضرت ابوالحسن ، امام موسى كاظم عليه السلام برايت فرستاده است .