مطالب مربوط به برچسپ

پادشاه حبشه

موضوع: ایمان حضرت ابوطالب(ع)

0 نظر / 2/9/1397 12:00:00 AM

پدر گرامى امير مؤمنان علی(عليه السلام) سيد بطحاء، شيخ قريش، حضرت ابوطالب،است برخی نام ابوطالب (علیه السلام)راعبدمناف گفته اند، همان گونه كه در روایتی منقول از حضرت علی(عليه السلام) و امام صادق(ع) آمده است كه نام ابوطالب عبد مناف است.([1]) سیوطی در تاریخ الخلفا همین نام را برگزیده است.([2]) برخی اسم شرفش راعمران،فرزند عبدالمطلب (علهما السلا م خوانده اند، همان گونه كه در زیارت حضرت رسول گرامی اسلام(صل الله علیه وآله والسلم) آمده است السلام علی عمّك عمران، (ابی طالب)بن عبدالمطلب(علهماالسلام) ([3])