مطالب مربوط به برچسپ

ابو جعفر

نص وتصريح بامامت حضرت امام محمدتقی جوادالأئمه عليه السّلام

0 نظر / 5/22/1397 12:00:00 AM

جعفر بن محمّد نوفلى گفت خدمت حضرت رضا عليه السّلام رسيدم در پل ابريق (ناحيه‏ايست در رامهرمز) سلام كرده نشستم. عرض كردم فدايت شوم گروهى مدعى هستند كه پدرت زنده است. فرمود دروغ ميگويند خدا آنها را لعنت كند اگر زنده مي بود اموالش تقسيم نمي شد و زنانش ازدواج نميكردند، بخدا قسم طعم مرگ را چشيد همان طورى كه على بن ابى طالب عليه السّلام چشيد.