مطالب مربوط به برچسپ

الغدير

بيان شيعه درامامت

0 نظر / 11/6/1397 12:00:00 AM

شيعه در اينجا يك بيانى دارد كه مدعى است هم مضمون آيات، آن را تأييد مى‏كند و هم تاريخ. پس مطلب در دو قسمت بايد بحث شود، يكى اينكه مضمون آيات تأييد مى‏كند و ديگر اينكه تاريخ تأييد مى ‏كند.