مطالب مربوط به برچسپ

صفت متضاد

علی مولودکعبه

0 نظر / 1/28/1397 12:00:00 AM

ندیشه های بلند و افکار متعالی ؛ در برابرفضایل وکمالات امیر ع آشفته و مغشوش و متحیرند . این اغتشاش و تحیر ریشه درخصایص وفضایل نا پیدا کرانه متضاد ومتناقضی دارند که دروجود این ذات مقدس جمع شده است.