مطالب مربوط به برچسپ

مهدی موعود

امام_زمان علیه السلام ازفرزندان امام باقر(علیه السلام)

0 نظر / 12/29/1396 12:00:00 AM

جابر ، حامل پیغام "سلام" نبوی به امام باقر علیه السلام و بشارت به اینکه "مهدی موعود" از فرزندان اوست