مطالب مربوط به برچسپ

نصوص

تعریف امامت

0 نظر / 9/3/1397 12:00:00 AM

اولين سخنى كه در باب امامت مى‏گويند، تعريفى است كه از امامت مى‏ كنند. در اين تعريف اختلافى نيست. مى‏گويند: «الْامامَةُ رِياسَةٌ عامَّةٌ فى امورِ الدّينِ وَ الدُّنْيا» امامت رياستى است عمومى هم در امور دينى و هم در امور دنيايى. خواجه تعبيرى كلامى دارد، مى ‏گويد: «الْامامُ لُطْفٌ». مقصود اين است كه امامت هم نظير نبوت از مسائلى است كه از حد بشرى بيرون است و به همين جهت [انتخاب امام‏] از حد استطاعت بشرى بيرون است و بنابراين آنطرفى است، از آن طرف بايد بيايد، مثل نبوت است كه از طريق وحى و تعيين الهى بايد بيايد با اين تفاوت كه نبوت مستقيماً از ناحيه خداست، ارتباط پيغمبر است با خدا، و امامت تعيينى است از ناحيه پيغمبر از ناحيه خدا.